משמורת ילדים

אפוטרופסות ומשמורת ילדים 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובעים כי שני ההורים הינם אפוטרופסים של הקטינים ומכורח זה יש לשניהם חובות וזכויות כלפי הקטינים המשותפים, ילדיהם. 

האפוטרופסות מעניקה להורים, שניהם, את הסמכות להחליט בעניינים מהותיים שנוגעים לילדהם כגון קביעת מקום מגורים, זרם חינוך וקביעת מקום לימודים ומוסד חינוכי, ענייני בריאות, ענייני דת וכיו"ב עניינים עקרוניים יותר ואף פחות.

זהו מונח משפטי אשר לו תוכן מוצק ומשמעותי לגבי קבלת החלטות של שני ההורים על ילדם.

כאשר אין הסכמה בין ההורים, בית המשפט/בית הדין יכריע ביניהם.

לעומת זאת, המונח משמורת הינו מונח יציר פסיקה והוא אינו מונח משפטי ובכל מקרה הכרת הורה כמשמורן אינה מעניקה לו את הזכות לקבל החלטות בנושאים מהותיים על דעת עצמו אלא מחובתו כהורה משמורן לשתף את ההורה השני ברצונותיו ולקבל עימו החלטות. שוב, כאשר אין הסכמה,  תכריע ערכאה משפטית.

לאחרונה בתי המשפט משתמשים פחות ופחות במונח זה ומטילים אחריות הורית על ההורים.

כלומר, גם המונח משמורת מרוקן מתוכן, אף השימוש במשמורת משותפת פחות מושמע אלא למעשה וברירת המחדל היום של הערכאות המשפטיות היא להכריז לכתחילה על 'אחריות הורית משותפת' אלא אם יש צורך אחר לאותו תא משפטי, אשר בין היתר נקבע כהגדרה ע"י ההורים עצמם או בהמלצת שירותי הרווחה.

בכל מקרה, כל הנושאים הללו יקבעו לפי טובת הקטין. הערכאות המשפטיות פועלות על פי עקרון טובת הילד בלבד ויבחנו כל נושא לגופו בראי טובת הקטין ולצורך זה יכולים להסתייע בשרותי מומחים כמו שירותי הרווחה, מינוי מומחה חיצוני במימון הצדדים כגון פסיכולוג, מתאם הורי וכו'.

עו"ד אושרית ברויר – טפר, תסייע לכם לבחון את כל ההיבטים הקשורים במשמורת ותתן לכם את הייעוץ והטיפול המשפטי הנכון לפי המצב. כל זאת תוך תמיכה מול גורמי טיפול ושירותי הרווחה ככל שמעורבותם נדרשת. 

לפרטים נוספים התקשרו

השאירו פרטים, ואחזור אליכם