אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

כל  פעולת אלימות במשפחה היא פסולה. בין אם גבר נקט בה ובין אם אשה ובוודאי אם היא מופנית כלפי קטין. תזכרו שהילדים רואים הכל! 

אלימות במשפחה מתבטאת באופנים שונים – אחד או רבים:

אלימות פיזית שבה ניכר כי אדם חווה אלימות באופן של הכאה, פגיעה פיזית כזו שמשאירה סימנים על הגוף.אלימות זו יכולה אף להתפתח ולהגיע לרצח. זהירות!

אלימות נפשית – היא אלימות לכל דבר ומדובר בהתעמרות בבן משפחה ע"י קללות, השפלות, ביזוי, הפעלת פסיכולוגיה מעוותת עד כדי אי יכולת לנהל חיים תקינים. יש לשים לב כי אלימות זו שוחקת מאוד ויכולה להיות קטלנית לא פחות מאלימות פיזית שכן היא מותירה צלקות בנפש עם כל הכאב שהיא מותיר אצל הנפגע והקורבן.

אלימות רגשית – יצירת תלות של הקורבן בפוגע ע"י סחיטה רגשית, התעללות רגשית שתלווה לעיתים גם באמירות אובדניות.

אלימות מינית- מוצאת ביטוי בכפיית יחסים עד כדי אונס. הגם שהדברים מתבצעים כביכול בין בני זוג, הדבר אסור. אלימות מינית נעשית בדרך כלל ע"י גברים נגד בנות זוגן ואל לך להסכים לשום אקט שאינו רצוי או מקובל עליך.

אלימות כלכלית – יצירת תלות כלכלית, בד"כ של בת הזוג בבעלה. התלות הזו יכולה להתקיים באופן בו כל הוצאה שעושה האישה צריכה להיות מדווחת לאיש, מראש ואף בדיעבד, היא יכולה להיות מלווה במצב בו האיש לא נותן שקל לאשה והיא צריכה להפקיד אצלו את כספיה (שכר עבודה למשל) וכך יוצא כי הוא שולט בכסף ומחליט כמה לתת לה ומתי ולצורך מה.

כל סוגי האלימות הללו אסורים, פסולים ויש לקום ולעשות מעשה נגדם ע"י פניה לרשויות המתאימות לצורך הפסקת המעגל האלים.

ישנם כלים רבים להפסקת האלימות. אל תחששי לפנות.

יעוץ נכון ומתאים לכל מקרה יסייע מחד להפסיק את מעגל האלימות, לא יסלים את מצבך, יתן לך תמונה מקיפה לגבי זכויותיך ועל דרכי הפעולה שיש לנקוט מעתה ואילך.

יש להבהיר במשנה זהירות כי מקרי אלימות 'מפוברקים' היא רעה חולה ואין להשתמש בטענות כזב של אלימות שכן בסופו של דבר בתי המשפט כיום זהירים יותר בצווי הגנה, פוסקים הוצאות גבוהות למי שהם מוציאים אותו 'ממציא ובודה' טענות אלימות רק לשם השגת השגים משפטיים.

עו"ד ברויר טפר מתמחה בתחום וניהלה מרכז יעוץ וטיפול משפטי לאלימות במשפחה במסגרת עבודתה במקלט לנשים מוכות. טיפול  בצווי הגנה מתוקף החוק למניעת אלימות במשפחה, מדור שקט ובקשות לפי הטרדה מאיימת. 

לפרטים נוספים התקשרו

השאירו פרטים, ואחזור אליכם